Sub Menu

สาสน์จากประธานบริษัท

President

 

 

 

 

บริษัทไอเอ็นเอส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เพื่อให้บริการงานวิจัย
แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านไทรโบโลยี (Tribology system) ซึ่งคำว่าไทรโบโลยี
นั้นเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของการหล่อลื่น, สารหล่อลื่น, ความเสียดทานและการสึกหรอ
กลุ่มบริษัทไอเอ็นเอสเป็นศูนย์รวมของบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านไทรโบโลยีอย่างครบถ้วน
และยังเป็นกลุ่มคนมีความสามารถในการดึงเอาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทดสอบต่างๆ
ออกมาใช้ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธาน ที่จะให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
การหล่อลื่น ด้วยกระบวนการที่สร้างสรรค์ มีหลักการและเหตุผล และที่สำคัญคือให้บริการพัฒนา นวัตกรรม
เทคโนโลยีการหล่อลื่นที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ให้กับลูกค้า นอกจากนั้นยังให้บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะทาง
และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าด้วยค่าบริการที่เหมาะสม

ปรัชญาของทางบริษัทมีอยู่ง่ายๆ คือการเตรียมตัวเองให้พร้อมต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ไม่หยุดตั้งคำถามให้กับตัวเองเพื่อการพัฒนา รวมถึงคอยปรับปรุงตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เปิดใจรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้อื่นด้วยความถ่อมตน และที่สำคัญคือถ่ายทอดให้กับผู้อื่นโดยที่ไม่ลืมที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นด้วย
ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้เอง ทำให้กลุ่มบริษัทไอเอ็นเอสได้มีโอกาส
ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหล่อลื่น ความเสียดทานและการสึกหรอ
ให้กับลูกค้ามากมาย โดยกระจายตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

ความมุ่งมั่นอีกประการหนึ่งของเรา คือการให้บริการพัฒนางานวิจัย ภายใต้ขอบเขตของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำไปสู่การลดต้นทุนด้านพลังงานที่สูญเสียไปกับความเสียดทาน ด้วยการรวมเอา
องค์ความรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน และนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม

ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการนำผลงานจากความสำเร็จกลับมาลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบ
รวมถึงห้องทดลอง(Laboratory) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทางบริษัทมีเครื่องมือที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด
ด้วยกลยุทธ์ในการลงทุนดังกล่าวนี้ทำให้เราสามารถให้บริการสนองตอบต่อภาคอุตสาหกกรมที่มีความต้องการที่จะพัฒนา นวัตกรรมและต้องการแก้ไขปัญหาได้อย่างประสบความสำเร็จผลตอบรับและความเชื่อมั่นของลูกค้า
ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ มีต่อบริษัทไอเอ็นเอส ทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะขยายการให้บริการให้กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้นและ ทางทีมงานขอถือโอกาสนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้โอกาส สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ทางบริษัทขอให้คำมั่นว่า จะรักษาความกระตือรือร้นและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ไอเอ็นเอส
กลายเป็นผู้ช่วยอย่างมีประสิทธิภาพและขาดมิได้สำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า
เราหวังว่าการเยี่ยมชมเวปไซต์ ของเรานั้น จะสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้

ด้วยความนับถือ

เอริค การ์ค

ประวัติ

photo group

บริษัทไอเอ็นเอสไทย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันนวัตกรรมไทย-ฝรั่งเศส และ สถานเอกอัครราชทูต-
ฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

บริษัทไอเอ็นเอสไทย จำกัด เป็นบริษัทลูกของ บริษัทไอเอ็นเอส จำกัด ประเทศฝรั่งเศส ที่ให้บริการ
ด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหล่อลื่น, สารหล่อลื่น
และการสึกหรอ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทีมงานของเราประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกรที่มีคุณภาพสูงฝึกอบรมทั้งทางด้านเทคนิคและการให้บริการที่เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
จากบริษัทแม่ในประเทศฝรั่งเศส

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์, กระบวนการผลิตและการพัฒนาด้านธุรกิจให้กับลูกค้า
บริษัทไอเอ็นเอส ไทย จึงให้บริการด้านงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
รวมถึงการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า เช่น การฝึกอบรมการทำวิจัยและการพัฒนา
การวิเคาระห์ความเป็นไปได้ของนวัตกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดที่เกี่ยวข้อง
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการหล่อลื่น นอกจากนั้นบริษัทไอเอ็นเอสไทย
ยังให้บริการจัดหาผู้ชำนาญการทางกระบวนการและการออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรมด้วย
โดยที่ลูกค้าสามารถพัฒนากลยุทธ์ และรวมกับคำแนะนำ การอบรมของทางเรา ด้วยพื้นฐานการวิเคราะห์

signature

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและพัฒนาเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการปกป้องพื้นผิว การเคลือบผิว
เทคโนโลยีด้านสารหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการป้องกันการสึกหรอ จึงจัดได้ว่าทำให้
บริษัทไอเอ็นเอส ไทย จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านไทรโบโลยี นอกจากนี้ ไอเอ็นเอสไทย
ยังมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติการทางด้านอากาศยานและอวกาศ โลหะวิทยา และอุตสาหกรรมยานยนต์
รวมไปถึงทางด้านเคมีอินทรีย์อีกด้วย

นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากจะคิดค้นวิจัยขึ้นในห้องทดลองแล้ว เรายังมีการถ่ายทอด-
นวัตกรรมที่ได้ให้กับลูกค้นไปผลิตเชิงพานิชย์ ทั้งในการทดลองผลิตในโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)
และโรงงานผลิตจริง